Instal·lació interior i exterior

Instal-lacio interior i exterior d’aerotèrmia ROTEX per fred i calor. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA